HƯỚNG DẪN TRA CỨU THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM | Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN TRA CỨU


Để tra cứu nguồn tài nguyên Thư viện, xin quý đọc giả truy cập vào website thư viện của chúng tôi theo địa chỉ: Thư viện Học viện Công Giáo Việt Nam (hvcgthuvien.edu.vn)


Từ giao diện chính,

vào Tra cứu / Tra cứu OPAC (Online Public Access Catalog) 

hoặc vào Thông tin Tài liệu

Bạn đọc xác định loại tài liệu cần tìm: Sách, Tạp chí (Bài viết), Luận văn, Công trình nghiên cứu, Hội nghị - Báo cáo, Tài liệu multimedia.* Tìm kiếm

Tìm kiếm cơ bản

Từ giao diện trang OPAC, bạn đọc nhập thuật ngữ cần tìm vào ô tìm kiếm với các lựa chọn (Đề mục, Nhan đề, Tác giả, Tất cả)- Tìm theo Đề mục: nhập vào ô tìm thuật ngữ cần tìm, từ kết quả lựa chọn đề mục phù hợp với nội dung cần tìm. Kế đó lựa chọn tác phẩm liên quan đến đề mục đó.- Tìm theo Nhan đề: nếu bạn không nhớ rõ nhan đề thì chỉ nhập một cụm từ chính xác của nhan đề.

- Tìm theo Tác giả: đối với các tác giả nước ngoài chỉ tìm bằng Họ tác giả, hoặc Tên tác giả.

Ví dụ tìm theo họ tác giả: Brown sẽ cho các kết quả tất cả các tác giả có họ Brown để ta chọn đúng tác giả cần tìm.

 

Bạn có thể dùng cách Tìm kiếm chi tiết hoặc Tìm kiếm nâng cao bằng cách kết hợp nhiều thuật ngữ tìm và sử dụng các toán tử đại số AND, OR, NOT trong thông tin của loại tài liệu để được kết quả tìm một cách chính xác nhất.

Xem thông tin Tóm lược, hoặc Chi tiết về tác phẩm:

* Cách xem thông tin kết quả tìm kiếm

Bạn đọc xem Dữ liệu xếp giá và tự đến vị trí lấy tài liệu hoặc yêu cầu thủ thư tìm để mượn tài liệu:

Thông tin dữ liệu xếp giá như sau:

-        Số phân loại là dãy số thập phân: 270.2092

-        Thông tin mã hóa: PE-G

Ví dụ những sách có cùng số phân loại thì khi xếp sách sẽ phụ thuộc vào Thông tin mã hóa theo Alphabet / Số tập: T.1, T.2 , T.3 / Số bản: C1, C2, C3 / hoặc năm xuất bản để xếp cuốn nào đứng trước, cuốn nào đứng sau.

-        Tình trạng tài liệu:

+ Tài liệu có bao nhiêu bản, đang được mượn hay sẵn sàng phục vụ.

+ Những tài liệu có ký hiệu xếp giá là TK (tham khảo) hoặc LA (luận văn/ luận án) sẽ không được mượn về, chỉ đọc tại chỗ.


Lưu ý:

Sau khi tìm được sách, mang sách cần mượn đến quầy lưu hành, nếu không mượn xin xếp lại đúng vị trí như cũ, trường hợp không nhớ rõ vị trí nên để tại bàn, thủ thư sẽ xếp lên kệ (không xếp đúng vị trí, người khác sẽ không tìm thấy tài liệu).


Trên đây là một vài hướng dẫn tìm kiếm mục lục trực tuyến của Thư viện Học viện Công Giáo Việt Nam, hy vọng giúp ích cho quý đọc giả.

Nếu bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu nhiều hơn về việc sử dụng thư viện xin liên hệ trực tiếp với Thủ thư hoặc qua email: hvcgthuvien@gmail.com

Xin chân thành cám ơn.

Hướng dẫn dử dụng Thư viện HVCGVN

Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam