GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG GIÁO | Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG GIÁO

[full-post] "Học viện Công giáo Việt Nam là Đại học Công giáo đầu tiên tại Việt Nam, được Tòa Thánh phê chuẩn và được sự đồng ý của Ban Tôn giáo Chính phủ. Học viện chuyên nghiên cứu Triết học, Thần học, Kinh thánh, Mục vụ và Truyền giáo. Ngoài ra Học viện còn nghiên cứu về Lịch sử, Văn hóa và các Tôn giáo, về mối liên hệ giữa các học thuyết Giáo hội với truyền thống khôn ngoan của nhân loại nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam được thành lập để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của các sinh viên, các nghiên cứu sinh và Giáo sư của Học viện."

Vốn tài liệu: Thư viện có vốn tài liệu đa dạng về các lãnh vực như: triết học, tôn giáo, khoa học xã hội, ngôn ngữ, văn học, lịch sử, địa lý,… tuy nhiên tài liệu chính yếu vẫn là tôn giáo và triết học. Hiện tại thư viện đã được chuyển giao số tài liệu của Thư viện Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X - Đà Lạt và cũng đã nhận được một số tủ sách cá nhân của các học giả uyên bác.

Cách sắp xếp tài liệu trong thư viện: tài liệu được sắp xếp theo khung phân loại thập phân DDC (Dewey Decimal Classification, ấn bản 23), theo trật tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải (tăng dần của số phân loại) và kết hợp chữ cái Alphabet đã được mã hóa.

Các trường chính của DDC:

000: Khoa học máy tính, bách khoa thư & hệ thống

100: Triết học & tâm lý học

200: Tôn giáo

300: Khoa học xã hội

400: Ngôn ngữ

500: Khoa học tự nhiên & toán học

600: Công nghệ

700: Nghệ thuật

800: Văn học & tu từ học

900: Địa lý & lịch sử


Hệ thống quản lý mục lục trực tuyến: giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu, cho phép xác định vị trí của tài liệu trong thư viện và kiểm tra thông tin về tình trạng tài liệu (sẵn sàng hay đang được mượn), những tài liệu cùng chủ đề,… nhằm hỗ trợ bạn đọc đưa ra yêu cầu phục vụ tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác.Thư viện học viện công giáo việt nam, giới thiệu thư viện HVCGVN, thuvienhvcg

Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam